Kuvatuotteiden sopimusehdot

Alla esitetyt yleiset ehdot ovat voimassa kaikissa verkkokaupassa myytävissä kuvatuotteissa, ellei ostajan kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu. Ostaja tarkoittaa näissä ehdoissa verkkokaupasta jonkin tuotteen ostanutta yksityishenkilöä tai yritystä.

Kuvaajan vastuu kuvien jatkokäytöstä

Kuvaaja ei ole vastuussa ostajan verkkokaupasta ostamien digitaalisten tiedostojen jatkokäytön, esimerkiksi painojäljen- tai laadun, onnistumisesta.

Kuvien muokkaaminen

Ostajalla ei ole oikeutta muokata verkkokaupasta ostamiaan kuvia millään lailla. Kuvan rajaaminen, värien muuttaminen tai filttereiden käyttäminen kuviin on kielletty.

Ostaja hyväksyy, että hän on ostanut kuvat kuten ne verkkokaupassa ovat esillä. Kuvaajalla ei ole jälkikäteen minkäänlaista velvoitetta muokata ostettuja kuvia millään tavalla, jolleivät ostaja ja kuvaaja ja ole tästä henkilökohtaisesti sopineet muuta.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sovittelemalla. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.