Kuvauspalveluiden sopimusehdot

 

Alla esitetyt yleiset ehdot ovat voimassa kaikissa kuvauspalveluissa, ellei tilaajan kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu. Tilaaja tarkoittaa näissä ehdoissa valokuvauspalveluita tilannutta yksityishenkilöä, yrityksen edustajaa tai yritystä.

Kuvauksen hinta ja palvelun sisältö

Valokuvauksen hinta ja sisältö määräytyvät voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Hinnaston ulkopuolelle jäävistä tuotteista ja palveluista on sovittava etukäteen valokuvaajan kanssa. Hinnat sisältävät alv 24%.

Kuvauksen maksaminen

Kuvauspalvelut maksutapoina hyväksytään käteinen ja MobilePay. Kuvaaja voi myös laskuttaa asiakasta hänen niin halutessaan.

Kuvauspalveluiden varausmaksu on suuruudeltaan 80 €, joka hyvitetään kuvauksen loppusummasta. Varausmaksu on suoritettava kahden vuorokauden sisällä kuvausajankohdan sopimisesta.  Varausmaksu palautetaan peruutustilanteessa mikäli peruutus tapahtuu viimeistään 14 vuorokautta ennen kuvaushetkeä. Tämän jälkeen varausmaksu jää kuvaajalle.

Kuvauksen vaativista mahdollisista lisätunneista laskutetaan aina jokaiselta alkavalta tunnilta. Kilometrikorvaukset laskutetaan yli 20km yli menevän toteutuneen matkan mukaan.

Matkakulut

Matkakulut kuuluvat palvelupakettien kuvauksien määrittelemissä rajoissa hintaan. Ylimenevistä kilometreistä laskutetaan 40 senttiä / kilometri.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet

Tilaaja saa kopioida ja teettää kuvia toimitetuista, käsitellyistä kuvista rajattomasti henkilökohtaisen ja ammatilliseen käyttöönsä. Tilaaja on oikeutettu jakamaan ja käyttämään kuviaan kaikilla sosiaalisen median tileillään mukaan lukien ammattilliset profiilit kuten LinkedIn. 

Kuvien jälleenmyynti sellaisenaan tai osana jotain tuotetta tai palvelua on kielletty poislukien yrityskuvauspalveluiden kautta syntyneet kuvat. Toimitettujen kuvien tyylin, ulkoasun tai taiteellisen ilmaisun muokkaaminen tilaajan  toimesta jälkikäteen on ehdottomasti kiellettyä.

Kuvien täydet tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla ja hän saa käyttää kuvia portfoliossaan, kuvakilpailuissa, blogissaan, sosiaalisen median tileillä sekä muussa valokuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman tilaajan erillistä lupaa, ellei kirjallisesti toisin sovita. Valokuvaaja sitoutuu kunnioittamaan tilaajan yksityisyyttä ja käyttämään tilannekohtaista harkintaa ja hyviä tapoja kaikessa kuvien julkisessa käytössä.

Valokuvien tyyli, kattavuus ja varmuuskopiointit

Tilaaja on nähnyt valokuvaajan aiempia töitä hänen portfoliossa ja hyväksyy sen, että kuvien tyyli voi muuttua ajan myötä ja/tai kuvaushetkellä vallitsevien olosuhteiden takia. Valokuvaaja ei takaa, että asiakkaalle toimitetut kuvat ovat tyyliltään samanlaisia kuin hänen portfoliossaan esillä olevat kuvat. Kuvien taiteellisesta ilmaisusta ja tyylistä päättää valokuvaaja tilaajan toiveiden, oman harkintansa ja kuvaushetkellä vallitsevien olosuhteiden mukaan.

Valokuvaaja on velvollinen huolehtimaan kuvien varmuuskopioinnista, pois lukien suurikokoiset, TIFF-muotoiset kuvat. Valokuvien varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 6 kuukauden päästä kuvien toimituksesta asiakkaalle.

Valokuvien toimitus ja koevedokset

Tilaaja saa koevedokset seitsemän vuorokauden sisällä kuvauksesta vedosgalleriaan nähtäväksi. Koevedoksia tai koevedoksista otettuja kuvakaappauksia ei saa käyttää tai julkaista missään. Valokuvaaja käsittelee tilaajan valitsemat vedokset oman tyylinsä ja asiakkaan toiveiden mukaan.

 

Valmiit kuvat toimitetaan tilaajalle 1-4 viikon kuluttua hänen valittuaan sopivat kuvat vedoksista. Kuvien toimittaminen tilaajalle edellyttää aina, että tilaaja on suorittanut kuvauspalveluiden maksun valokuvaajalle kokonaisuudessaan.

Valokuvat toimitetaan tilaajalle digitaalisina tiedoistoina kolmessa eri koossa:

  • Täysiresoluutioinen JPEG (SRGB)​

  • Internet-resoluutioinen JPEG (SRGB, Facebook, Instagram, email jne.)

  • Täysiresoluutioinen TIFF jos asiakas niin pyytää (AdobeRGB, kuvatulosteisiin ja -tauluihin)

Poiketen valokuvaajien yleisistä käytännöistä, tilaaja saa halutessaan kuvista haltuunsa myös RAW-versiot. Jokaisen valmiin kuvan oikeaan alareunaan tulee kuvaajan vesileima.

Tilaaja saa valmiit, käsitellyt kuvat verkkoon ladattavaksi. Ohjeet lataukseen lähetetään erillisessä sähköpostiviestissä kuvaajan käsiteltyä kuvat valmiiksi.

Tilaajan vastuu

Tilaaja takaa, että hän antaa valokuvaajalle työrauhan ja toimii valokuvaajan kanssa yhteistyössä niin, että onnistuneen valokuvauksen edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa valokuvaaja ei vastaa kuvien epäonnistumisesta.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sovittelemalla. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.